MSM8916__Hisense__Hisense__ANDR_v5.1.1__Hisense_L676__L676BE__L676BE__L1218.6.02.03.AE00

MSM8916__Hisense__Hisense__ANDR_v5.1.1__Hisense_L676__L676BE__L676BE__L1218.6.02.03.AE00

MSM8916__Hisense__Hisense__ANDR_v5.1.1__Hisense_L676__L676BE__L676BE__L1218.6.02.03.AE00
Hisense L676 Firmware Examined by way of BkMobileZone
Hisense L676 Flash Report 100% Examined

MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006

MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006

MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006

OPPO 3006 Flash Report 100% Examined

OPPO 3006 Firmware Examined through BkMobileZone

 
MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006
MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006 
MSM8916__OPPO__OPPO__ANDR_v4.4.4__3006__3006__3006
https://drive.google.com/uc?id=0BznzM21xuFtddlhnNjY2UFFVRm8&export=download ^(https://drive.google.com/uc?id=0BznzM21xuFtddlhnNjY2UFFVRm8&export=download)
Report 100% Running Ensure
     Name 01751787277
   Skype- appmarsh